• Top merken
  • Snelle levering
  • Gespreid betalen
  • Laagste prijs
  • Top merken
  • Snelle levering
  • Gespreid betalen
  • Laagste prijs

Ruilen en retourneren

Bij Profisport.nl proberen wij u zo goed mogelijk over uw aankoop te informeren. Nu kan het altijd zo zijn dat de aankoop niet geheel naar wens is. Wij bieden onze klanten een bedenktijd van 14 dagen aan, wat ingaat op de dag van ontvangst van uw aankoop. In deze 14 dagen maakt u de keuze of u de aankoop toch wilt houden of retourneren. Bij retourneren kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht.
Voor het herroepen van uw aankoop, is het noodzakelijk het herroepingsformulier in te vullen en op te sturen naar ons. Deze kunt u hieronder downloaden. U mag deze opsturen naar info@profisport.nl.
Download het herroepingsformulier:

Herroeping

1. Bij een aankoop via Profisport.nl heeft u als consument het recht, om welke reden dan ook, de overeenkomst binnen een periode van veertien dagen na de dag van levering, te ontbinden. Profisport is gerechtigd om restitutie van het aankoopbedrag in te houden totdat het artikel compleet, intact en in nieuwstaat retour heeft ontvangen. Onder “nieuwstaat” wordt niet begrepen dat wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, werking en kenmerken van een product vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. Bevuiling of beschadiging worden beschouwd als een aanwijzing van het gebruik van het product dat verder strikt als redelijkerwijs noodzakelijk is, om de aard, werking en kenmerken van een product vast te stellen.
2. Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst van een product- of dienst(en) binnen een filiaal van Profisport.nl, heeft de consument geen recht van herroeping. Indien de consument toch kiest voor een ontbinding van de overeenkomst, is de consument een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale koopsom.
3. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, vallen de kosten van het retour zenden van het artikel voor rekening van de consument. Eventuele schades, beschadigingen en het kwijtraken van geretourneerde producten vallen met de eventueel daarbij komende kosten, voor rekening en de verantwoordelijkheid van de consument. Profisport adviseert om voor de retournering de originele verpakking te gebruiken.
4. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Profisport dit in ieder geval niet later dan 14 dagen te restitueren. Profibisport behoudt zich voor om additionele kosten door te belasten, dan wel een eventuele waardevermindering van het product zoals bedoelt in lid 1 en/of lid 2, af te trekken van het terug te betalen bedrag. De terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, zal per bankboeking worden terugbetaald, tenzij anderszins overeengekomen. Profisport mag wachten met de terugbetaling totdat de artikelen retour zijn ontvangen.
5. Indien er door Profisport maatwerk is geleverd, geldt het recht van het ontbinden van de verkoopovereenkomst niet. Er wordt onder maatwerk verstaan dat wanneer een product volgens de individuele keuze, specificaties en wensen van de consument is vervaardigd en het product afwijkt van het standaard geproduceerde product. Dit heeft de consument bij de aangeboden verkoopovereenkomst tijdig en duidelijk vermeldt.
6. Bij herroeping van het product dient de consument het herroepingsformulier ingevuld retour te sturen tezamen met de herroeping van uw aankoop. Dit kan op de vermelde wijzen op het herroepingsformulier.